Produkter

Produkter 2017-08-25T10:46:59+00:00

PlussCRM sender automatisk ut påminnelser om EU-kontroll og årlig ettersyn/service – samt kampanjer på e-post.

PLUSSCRM GIR DEG MER TID TIL SALGSARBEID

Kundene oppdaterer selv sin kontaktinformasjon

Ingen er bedre til å vedlikeholde informasjon om kunden enn kunden selv. I PlussCRM er det kunden som sørger for å oppdatere både kontaktinformasjon og hvilke biler kunden disponerer. I kampanjene og nyhetsbrevene finner kunden en godt synlig lenke til “min side”. Det kreves hverken brukernavn eller passord. På «min side» kan kundene raskt og enkelt få utført følgende:

  • Oppdatere sitt telefonnummer
  • Oppdatere sin adresseLegge til flere biler
  • Fjerne biler (f.eks når den er solgt)
  • Endre måned for påminnelse om årlig ettersyn/service.

MER OPPDATERT INFORMASJON MED PLUSSCRM

Flere kunder ser og åpner dine kampanjer

Du får økt kvalitet på kontaktinformasjon hos dine kunder. Når kundene selv oppdaterer i «min side» sparer du tid og mye arbeid knyttet til vedlikehold av kundeinformasjon. PlussCRM gir deg en rekke fordeler:

  • Mindre arbeid knyttet til oppdatering av kundeinformasjon
  • Mindre arbeid knyttet til oppdatering av kundeinformasjon
  • Bedre “treffsikkerhet” på dine påminnelser og kampanjer
  • Økt salg – din kontaktinformasjon (avsender) er alltid synlig
  • Jevnlig kontakt gir økt kjennskap og kunnskap om ditt firma
  • Kundene setter pris på tjenester som bidrar til et enklere bilhold

KUNDENE HAR ALLTID GOD OVERSIKT

En tjeneste som er nyttig og populær for bileiere

Kunden har alltid full oversikt over samtlige påminnelsene for hver bil som er registrert i PlussCRM. De ser fristen for neste EU-kontroll og hvilke måned som er valgt for påminnelse om årlig ettersyn/service. All informasjon ligger lett tilgjengelig og oversiktlig. Det er lett å endre, legge til eller slette informasjon. Kundene kan enkelt melde seg på eller av de ulike tjenestene når de selv ønsker det.

KUNDENE DINE ÅPNER KAMPANJENE

Høy åpningsrate på kampanjer betyr gode resultater

Bilen benyttes daglig av de fleste, og derfor er det stor fokus på bil og bilhold. Erfaringen viser at andelens som åpner e-postkampanjene de mottar fra sin lokale bilforhandler er langt høyere enn gjennomsnittet for e-postkampanjer. I tillegg erfarer vi at andelen som åpner e-postkampanjanene mer enn én gang også er betydelig høyere enn gjennomsnittet. Avmeldinger fra kampanjer og nyhetsbrev forkommer relativt sjelden.

Salgsutvikling – en av våre kunder (1.000 kr)

Økt salg med PlussCRM

Eksempel fra en av våre kunder

Hvordan er mulig å oppnå en solid vekst i et lokalt marked preget av sterk konkurranse? En seriøs bilforhandler vet at hverken nye eller brukte biler selger seg selv. For å lykkes er det flere suksessfaktorer. Hvordan utnytter bilforhandleren sine ressurser? I eksemplet har bilforhandleren benyttet ca. 60% av ressursene på salgsaktiviteter og ca. 40% på oppfølging av eksisterende. Bilforhandleren har hele tiden benyttet PlussCRM til å følge opp sine gode kunder.

Salgsutvikling 64%
Salgsaktiviteter 60%
Kundeoppfølging 40%

For å lykkes med salget av både nye og brukte biler,  samt ettermarkedet er det avgjørende at vi har også har stor fokus på våre eksisterende kunder. Derfor inviterer vi jevnlig til ulike aktiviteter knyttet til bil og bilhold. I den sammenheng er PlussCRM til stor nytte.

Sverre Storvik, Bilfokus AS