Tips om CRM

Tips om CRM 2017-08-24T20:38:54+00:00

CRM – for økt lønnsomhet
CRM eller “kunderelasjonsledelse” har gjerne som mål å utvikle mer lønnsomme kundeforhold til eksisterende kunder. CRM kan forenklet beskrives som en strategisk forretningsfilosofi som understøttes gjennom prosesser og målinger som i dag ofte gjøres med ulike IT-verktøy.

Eksisterende kunder er lønnsomme
CRM er både et strategisk valg og markedsføringstenkning som fokuserer på å beholde og utvikle gode kunder, i stedet for å bruke all energi på å skaffe nye. Svært ofte er det mer økonomisk effektivt å sørge for at en eksisterende kunder er fornøyd, og kjøper mer, framfor å skaffe en ny kunde.

Service og kundepleie sikrer lojale kunder
Virksomheter som er produktorienterte har lett for å fokusere for mye på markedsføring rettet mot nye kunder. Kundeorienterte virksomheter derimot er flinkere til å fokusere på kundepleie og service, og måler gjerne kundetilfredshet jevnlig. Fornøyde kunder blir lojale kunder og kommer gjerne tilbake igjen og igjen.

Gi lojale kunder fordeler så forblir de lojale.
En virksomhet med en klar CRM-strategi stimulerer ofte til forskjellsbehandling av kunder. Lojale kunder får gjerne større oppmerksomhet i form av spesielle og unike tilbud, egne kundekvelder eller konkurranser forbeholdt faste kunder. Forskjellsbehandlingen er ofte satt i system i form av ulike former for kundeklubber, VIP-kort og betingelser. En virksomhet med gode og lojale kunder er ikke så sårbare for konkurrentenes markedsaktiviteter.

CRM også for mindre og mellomstore virksomheter
I mindre og mellomstore virksomheter kan det være tilstrekkelig at CRM-systemet er en systematisert kundeliste med e-postadresser og eventuelt kundens mobilnummer. Det er et godt grunnlag dersom man ønsker å kommunisere kostnadseffektivt med nyhetsbrev eller på e-post.

Enkle og brukervennlige CRM-systemer funger godt
Det er ikke nødvendig å investere store beløp i kompliserte CRM-systemer for å komme i gang. Start med et enkelt og effektivt CRM-verktøy som ikke krever integrasjon til egne systemer eller spesielle kunnskaper hos brukeren. All erfaring tilsier at CRM-systemer må være enkle i bruk for at de skal bli benyttet og bidra til økt lønnsomhet.

Bransjetilpasset CRM-system for mindre og mellomstore bilforhandlere
Konkurransen i bilbransjen er stor og spesielt mindre og mellomstore bilforhandlere har ikke tilgang til enkle og brukervennlige CRM-systemer. Triologic har utviklet et nytt, brukervennlig og effektivt CRM-system, PlussCRM. Det kreves ingen integrasjon til virksomhetens eksisterende systemer, og kan være i drift i løpet av 2-3 dager.