Tips om nyhetsbrev

Tips om nyhetsbrev 2018-02-21T17:21:33+00:00

Klare mål for kampanjen

Hva er målet med kampanjen?

Hva er det du ønsker at mottaker skal gjøre?

Før du begynner med å lage kampanjen kan du ta den lille øvelsen i å besvare to spørsmål:

  • Hva er hovedmålet med kampanjen?
  • Hva ønsker du kundene som mottar kampanjen skal foreta seg?

Konsentrer deg om å kommunisere det som er viktigst for å oppnå ønsket adferd hos mottaker. Ønsker du at kunden skal bestille en bestemt vare eller tjeneste, melde seg på en aktivitet, tipse en venn eller gi deg en tilbakemelding? Vær tydelig, fortell kunden hva han/hun skal gjøre!

Kampanjen er på alle digitale flater

Hvordan presenterer du budskapet?

Skap interesse og engasjement

Er du interessant og relevant i forhold til mottakerens forventninger? Formidle du noe eksklusivt og kommer du med unik informasjon? Får du kundene dine til å føle seg spesielle ved at nettopp de mottar kampanjen fra deg? Igjen, ha et tydelig budskap og konkrete mål med hver kampanje.

Et lite tips; Ta deg tid til å teste ut budskapet på en kollega eller andre før du publiserer kampanjen.

Emnefeltet er det første kunden ser

Det som står i emnefeltet avgjøre ofte om kampanjen blir åpnet

Kommuniser tydelig og vekk kundens interesse

Det første kundene dine ser i e-posten er emnefeltet. Sørg for at det er kort og ”to-the-point” og også informativt og engasjerende. Unngå å bruke bare store bokstaver, og ordet «Nyhetsbrev» i emnefeltet er ikke særlig spennende. Ha hele tiden målsettingen med kampanjen som utgangspunkt når du skriver teksten i emnefeltet.

Hvorfor skal mottaker åpne e-posten? Hva er det du kommuniserer som kunden vil oppleve så interessant at e-posten blir åpnet?

Kort og konsis!

Unngå mange detaljer og mye informasjon

Benytt lenker i teksten dersom du har mye å fortelle

Skriv korte setninger. Fremhev viktige momenter med kulepunkter. Ha gjerne litt ”luft” og ekstra linjeskift for å bedre lesbarheten. Gi kundene muligheten til å lese mer om temaet dersom de ønsker det – men da med en lenke til temaet på din hjemmeside . Vær tydelig på hva kunden skal gjøre, og legg tilrette for at kunden skal respondere i henhold til målsettingen med kampanjen.

Har du mye å fortelle? Ha fokus på hva som er viktig for kundene og hva kundene dine er opptatt av. Alle avsenderinformasjon og lenker til hjemmesiden din legges automatisk inn i PlussCRM.

Bruk bilder som underbygger budskapet

Bilder og effekter forsterker budskapet

Bilder og effekter skal forsterke budskapet, ikke forstyrre

Kampanjer kan fungerer bedre med bilder og med relevante effekter. Både bildene og eventuelle effekter skal bidra til å underbygge og forsterke kommunikasjonen. Sørg for god kvalitet og relevans, og at størrelsen på bildene står i forhold til tekstmengde. Dersom du legger inn effekter, for eksempel en lenke til en video, sørg for at den er med på å forsterke budskapet, ikke forstyrre det.
Pass på at bilder og effekter ikke påvirker nedlasting av kampanjen din negativt. De som mottar kampanjen din liker ikke å vente.