Tips om mobilsider

Tips om mobilsider 2017-08-24T20:38:29+00:00

Ulike digitale produkter har både fordeler og samtidig noen ulemper. Det kan være nyttig for våre kunder å se ”hele bildet” før beslutninger tas. Dedikerte mobilsider er hjemmesider tilpasset smarttelefoner. Det innebærer at det lages en egne hjemmeside til mobilen som ikke påvirker den eksisterende hjemmesiden. En dedikert mobilside lever med andre ord ”sitt egen liv”.

 Hva er bra med dedikerte mobilsider?

  • Mobilsider lastes raskere ned , spesielt på et tregt mobilnett.
  • De er oftere raskere å produsere.
  • De koster gjerne mindre enn komplette responsive nettsider
  • Brukeropplevelsen på en mobilside for de som er underveis er ofte god.

Det er mulighet til å synkronsere innholdet automatisk mot nettsiden og unngår da å oppdatere tekst og bilder på to plattformer.

Hva er gjerne ulempene med dedikerte mobilsider?

Dedikerte mobilsider har adresser som er ulik de ordinære mobilsidene. Dette har flere ulemper:

  • Når noen vil «dele» din side med andre så deler de fra sin plattform (PC/mobil) og kanskje til en annen plattform.
  • En deling fra mobil til PC gjør at PC-brukeren får opp den dedikerte mobilsiden. Normalt gir dette et lite pent resultat på PC-skjermen. Likedan blir det om deling er andre veien, fra PC til mobil.
  • Mottakeren (på mobilen) vil få opp PC-versjonen av siden og ikke den mobiltilpassede

Kan bety redusert synlighet
Flere adresser til samme (tekstlige) innhold er en uting sett fra søkemaskinene. Resultatet er gjerne dårligere ranking i søkemaskiner, og lavere digital synlighet.

Kan medføre mer arbeid med innhold
Avhengig av hvilken publiseringsløsning som brukes i bakkant kan man ende opp i en situasjon der innhold må vedlikeholdes flere ganger:

  • et sted for vedlikehold av innhold til PC-sidene og
    et annet sted for vedlikehold av innhold til mobilsidene