Tjenester

Tjenester 2017-08-25T10:48:28+00:00

Kampanjer som gir resultater

Fra ide til innhold, publisering og rapportering.

Du kan få bistand til å utvikle, produsere og sende ut kampanjer og nyhetsbrev som selger dine produkter og tjenester. Du kan gjøre alt selv eller vi hjelper deg med å utarbeide tekst, finne bilder og lenker opp til din hjemmeside og sosiale medier. Eller – vi kan gjøre hele jobben fra A til Å for deg.

God oversikt med nyttig statistikk

Bedre kunnskaper om salg og digital markedsføring

Statistikk fra den enkelte kampanje eller nyhetsbrev gir deg verdifull innsikt i hva som er viktige parametrene i dine kampanjer. Du får et solid grunnlag til å videreutvikle og forbedre din markedsføring ytterligere. Det bidrar til å sikre deg fortsatt gode resultater. All statistikk oppdateres løpende.

Oppfølging gir deg lojale kunder

Kunder er ditt viktigste aktivum, hold jevnlig kontakt

Erfaringene viser at det er mer lønnsomt å følge opp eksisterende kunder fremfor å benytte ressursene på skaffe nye. Målrettet og systematisk oppfølging av kundene gir ofte svært gode resultater. Lojale kunder bidrar til at virksomheten din er mindre utsatt for konkurrentenes fremstøt.

Salgsutvikling – en av våre kunder (1.000 kr)

Ønsker du å selge mer – få god hjelp med PlussCRM!

Effektive og brukervennlige løsninger som bidra til økt aktivitet. Økt aktivitet gir økt salg.

Hvordan er mulig å oppnå en solid vekst i et lokalt marked preget av sterk konkurranse? En av våre kunder mener at hverken nye eller brukte biler selger seg selv. For å lykkes er det flere viktig suksessfaktor som skal tilfredsstilles. Hvordan utnytter bilforhandleren ressursene for å skape resultater? I eksemplet har kunden benyttet ca. 60% av ressursene på salgsaktiviteter og ca. 40% på oppfølging av eksisterende. PlussCRM benyttes aktivt til kampanjer rettet mot eksisterende kunder.

Salgsutvikling 64%
Salgsaktiviteter 60%
Kundeoppfølging 40%

For å lykkes med salget av både nye og brukte biler,  samt ettermarkedet er det avgjørende at vi har også har stor fokus på våre eksisterende kunder. Derfor inviterer vi jevnlig til ulike aktiviteter knyttet til bil og bilhold. I den sammenheng er PlussCRM til stor nytte.

Sverre Storvik, Bilfokus AS