Effektive kampanjer

Effektive kampanjer 2017-08-22T15:23:41+00:00

Kampanjer på e-post er både rimelige og noe av det mest effektive du kan gjøre for å markedsføre virksomheten din. Mangler du tid eller ressurser til å lage og sende ut kampanjer eller nyhetsbrev, kan vi bidra. Med utgangspunkt i en beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med kampanjen, informasjon om mottakerne (målgruppen/e-postlisten) og hvilket produkt/tjeneste du ønsker å markeføre kan vi tilby følgende:

  • Utarbeider forslag til tekst – både i emnefelt, overskrifter og innholdet
  • Fremskaffer relevante bilder og illustrasjoner dersom du ikke har egne
  • Produserer en eller flere maler med utgangspunkt i virksomhetens logo/farger
  • Lenker opp innhold til relevante steder (hjemmeside, artikler etc)

Vi legger vekt på følgende i våre leveranser:

  1. Relevant innhold (hva sier vi og hva er ønsket adferd hos mottaker)
  2. Riktig mottaker (til alle i e-postlisten eller noen utvalgte grupper)
  3. Riktig tidspunkt for distribusjon (måned, dag, klokkeslett)

Dersom e-postlisten også inneholder opplysninger som mottakers navn, bosted eller lignende,  kan disse opplysningene flettes inn i e-postkommunikasjonen og gjøre den mer personlig. Da oppnås det ofte høyere åpningsrater og bedre resultater.