Moderne hjemmesider

Moderne hjemmesider 2017-08-22T15:23:55+00:00

Responsive hjemmesider gir deg økt synlighet
Internettet benyttes i dag fra alle digitale plattformer og på enheter som mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett, bærbare og stasjonære PC. Derfor er det avgjørende at din hjemmeside fungerer og tilpasser seg optimalt uavhengig av plattformen siden din åpnes fra. Med responsivt design tilpasser og skaleres designet automatisk til alle typer og størrelser på skjermer, systemer og nettlesere uavhengig om hjemmesiden åpnes på PC, nettbrett eller smarttelefon.

Ulike virksomheter krever ulike løsninger
Virksomheter er ulike og deres kunder er forskjellige. Derfor bør hjemmesider være tilpasset ulike virksomheter og deres kundegrupper. Hjemmesiden skal være med på å bidra til at virksomheten når sine mål. Det er stor forskjell å på å selge biler og feriereiser. Ønsker kundene å åpne hjemmesiden på en mobiltelefon eller en nettbrett? Er innholdet brukervennlig presentert og hvor enkelt det er for kunden å navigere på hjemmesiden? Finner kunden enkelt den informasjonen som søkes? Er det lett å ta kontakt på telefon eller e-post?

God hjelp til en funksjonell hjemmesiden – fra A til Å
Ofte opplever vi at kunder blir ”tatt av hverdagen” eller ikke har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp et hjemmesideprosjekt . Det kan være en liten utfordring å få sine krav og ønsker satt ned på papiret, eller rett og slett vite hva man skal bestille. Vi kan bidra med følgende:

  • Avklare virksomhetens behov for hjemmeside – hva skal hjemmesiden bidra med i forhold til kunder, potensielle kunder, interessenter og andre målgrupper
  • Strukturere og sette opp kravene basert på en avklaring av behovene
  • Gi et estimat på omfang og kostnader
  • Bidra med prosjektledelse og praktisk bistand også hos kunder
  • Løpende oppfølging og analyser
  • Bistand ved oppdatering av innhold, både tekst og bilder
  • Sikker drift av nettestedet hos samarbeidspartner
  • Integrasjon av nettsted mot sosiale medier, nyhetsbrev osv.